MA Studies > Fashion communication > Fashion communication alumnus > Laura van Erkelens

Laura van Erkelens

Alumnus
Laura Van Erkelens


Laura van Erkelens

De paradox van versnippering

De Nederlandse mode op de kaart zetten begint met het in kaart brengen van de mode in Nederland. Laura van Erkelens startte haar afstudeerjaar met het onderzoeken van in het buitenland levende beelden over de Nederlandse mode. De Nederlandse identiteit bleek moeilijk te vatten en er bestaat nog geen herkenbaar beeld rondom Nederland als modeland.

Dit komt door de gelijktijdige versnippering en veelzijdigheid binnen het Nederlandse modeveld. Laura verkent deze paradox door  aspecten aan het Nederlandse modeklimaat te onderzoeken.

Inleiding

 

Versnippering wordt binnen het Nederlandse mode klimaat in verband gebracht met het uiteen vallen van de sector in een duidelijk commercieel en creatief deelcluster, de subsidiemogelijkheden, de verschillende scenes die het bereiken van een innovatief milieu in de weg staan, de verscheidenheid aan organisaties, evenementen en sinds kort de verschillende steden die zich sterk profileren met mode. 


In 2005 al zette Monique Roso in het onderzoek dat zij uitvoerde in opdracht van de Premsela stichting de versnippering binnen de modesector neer als een van de belangrijkste vraagstukken.

Uit een enquête binnen ditzelfde onderzoek bleek dat de versnippering in de sector door de respondenten als minst belangrijk vraagstuk werd neergezet, maar wanneer de respondenten alleen hoefden te reageren op dezelfde vraagstukken met eens of oneens, was 67% het wel eens met de stelling ‘De modesector is versnipperd’. 


Versnippering in de modesector wordt ofwel ontkend of eerder gezien als een feit dan een knelpunt. 


Hierdoor zijn er de afgelopen jaren veel initiatieven gestart die zich richten op andere vraagstukken. Er zijn meer distributiepunten bijgekomen, er wordt steeds vaker een brug gebouwd naar het commerciële cluster door directe samenwerking of door ontwerpers meer inzicht bij te brengen over de commerciële kant van hun beroep. Er wordt veel vaker naar combinaties gezocht in het tentoonstellen van werk en het verkopen ervan. 


Er gebeurt dus een heleboel op verschillende vlakken, maar het vraagstuk van versnippering blijft liggen. Versnippering is ook geen knelpunt dat je zomaar kunt aanpakken. Het is geen kwestie van een project starten of een ander initiatief. Het besef moet groeien dat er gezamenlijk duidelijke doelstellingen geformuleerd moeten worden zodat daar per organisatie aan gewerkt kan worden. Ieder op zijn eigen expertise gebied.


Met de toenemende groei van evenementen, organisaties, platforms en verschillende steden die zich in meer of mindere mate profileren als modestad en de behoefte om Nederland als modeland op de kaart te zetten zou er wel over dit soort algemene doelstellingen nagedacht moeten worden.


http://blog.fashionnl.com/

 

  

 


Back